#67forMandela

Comrades Sondre sparket såvidt jeg vet igang initiativet for å løpe ett minutt for hvert år Mandela satt fengslet. 

Mer kjøtt på benet får du på Sondres blogg

 Vi løp våre #67forMandela henholdsvis på Nøtterøy og i Nordmarka. For min del ble det badings i Bjørnsjøen midtveis og tempoøkt ned. Blåbærene er forøvrig også modne :)

 

Daniel med sine ca 45 + 35 på hver sin side av bad og blåbær.

Daniel med sine ca 45 + 35 på hver sin side av bad og blåbær.

Daniels data: